FELHASZNÁLÓI NYILATKOZAT

A modernallattenyesztok.hu honlap (továbbiakban: honlap) tulajdonosa és a honlapról elérhető Modern Állattenyésztők Magazinja (továbbiakban: magazin) alapítója Horváth Roland, kiadója a Fullspektrum Kft. (továbbiakban: Kiadó)

A honlapra történő belépéssel a felhasználó teljes körűen elfogadja az alábbi feltételeket:

A honlapon található tartalom és a magazin a Kiadó védett szellemi tulajdona és szerzői jogvédelem alatt is áll. E tartalmakkal kapcsolatban – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján minden szerzői jogot fenntartunk. Jelen nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

A honlap és / vagy a magazin, vagy azok részeinek bármilyen módszerrel és technikával történő másolására és terjesztésére kizárólag a Kiadó jogosult.

A Kiadó – és szükség esetén az általa megjelölendő szerző – előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap és / vagy a magazin egészének vagy bármely részének idézése, feldolgozása, értékesítése, terjesztése, tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala, bármilyen médiumban történő újraközlése. A Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a magazin tartalmát tükrözni, bármilyen technikai művelet segítségével a nyilvánosság számára újraközvetíteni, sokszorosítani, hozzáférhetővé tenni.

A honlapról és a magazinból értesüléseket átvenni, azokat közölni csak a forrásra való hivatkozással lehet, azzal a kötelező feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, ill. annak kontextusát, valamint, hogy a honlapra (domain név) és a magazinra (a magazin neve) utaló egyértelmű hivatkozást minden egyes közlésnél feltünteti.

A modernallattenyesztok.hu domain név és a Modern Állattenyésztők Magazinja elnevezés külön jogi védelmet is élvez, így más által nem használható. A felületeken található információk bármilyen célú felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Kiadó előzetes és írásos hozzájárulásával lehetséges.

A honlap és / vagy a magazin működési módjának ill. tartalmának plagizálása szigorúan tilos, részleges vagy teljes másolásához / alkalmazásához kizárólag esetenként és előzetesen meghatározandó ellenérték megfizetése fejében járul hozzá a Kiadó. A honlapot és a magazint engedély nélkül másolókkal / alkalmazókkal, terjesztőkkel szemben jogi eljárást kezdeményezünk.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Kiadó, ill. a szerző követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértésből eredő kárának megtérítését.

A Kiadó mindent elkövet a hiteles tájékoztatás érdekében, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért, valamint a magazinban található hirdetések, PR anyagok és az interaktív elemek tartalmáért nem vállal felelősséget.

© Copyright 2021 Modern Állattenyésztők Magazinja | Minden jog fenntartva!